Vastuullista toimintaa ympäristön hyväksi

Royal Kalusteet Oy on sitoutunut suunnittelemaan tuotanto- ja palveluprosessinsa siten, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon ja ympäristönsuojelulakien ja -asetusten vaatimukset täytetään. Toimintatapa puhtaamman ympäristön hyväksi on integroitu osaksi jokapäiväistä toimintaamme.

Toiminnan vastuullisuus on yksi keskeisistä palveluperiaatteistamme. Sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöön ja energiatehokkuuteen sisältyvät tavoitteet asetetaan yhtiössä vuosittain ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ympäristöpolitiikkamme sisältö ja tavoitteet tiedotetaan henkilökunnalle. Työtehtäviin liittyvistä ympäristövaikutuksista ja ympäristön kannalta järkevistä työtavoista keskustellaan työyhteisössä.
Ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa ja kumppanivalinnoissa suosimme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kone- ja laitehankinnoissa energiataloudelliset tekijät saavat merkittävän painoarvon. Hankinnoissamme pyrimme suosimaan lähellä tuotettuja (=kotimaisia) raaka-aineita niiltä osin kuin se on mahdollista. Merkittävimmiltä materiaalitoimittajiltamme pyydämme selvityksen siitä, miten ympäristöasiat on otettu huomioon heidän tuotantoprosessissaan ja tuotteissaan.

AAA logo 2016 FI